Wat is
jullie verhaal
en welke
vragen heb jij?

Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Financials ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Portfolioanalyse en strategievorming: kiezen of delen

Menig ziekenhuis ziet zich voor de uitdaging gesteld de stijgende zorgkosten te beteugelen. Bezuinigen is een beproefd medicijn. Maar een dat hooguit voor de korte termijn werkt, meent Kris Peeters. Wie op zoek is naar een structurele, toekomstbestendige oplossing, gaat volgens de consultant van Performation aan de slag met portfolioanalyse. Een kwestie van kiezen of delen.

Lees verder

Goed geïnformeerd onderhandelen met verzekeraars

Momenteel zitten ziekenhuizen en verzekeraars midden in de onderhandelingen voor de contractering van zorg in 2017. René Boet, verantwoordelijk voor de Zorgverkoop bij Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ), vertelt over dit complexe proces.

Lees verder

Een hybride datawarehouse: best of both worlds

Geen enkel ziekenhuis ziet zichzelf graag als standaard, dertien in een dozijn. Toch blijken ziekenhuizen, zeker wat betreft hun behoefte aan managementinformatie, grotendeels gelijk. En dus kun je wat generiek is, ook beter benaderen als generiek, moet de gedachte binnen Performation zijn geweest bij het ontwikkelen van hun nieuwe datawarehouse. Zo blijft er immers ruimte om wat specifiek is ook echt specifiek te benaderen.

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!