Vroeg in het jaar
een betrouwbare
prognose

Lees meer

Wat is jullie verhaal, en welke vragen heb jij?

Dat zijn altijd de eerste twee vragen waar wij bij Performation HOTflo mee beginnen. Onze uitdaging is niet voor niets: ‘werken aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg!’ Ieder ziekenhuis is anders en iedereen ligt wakker van andere zaken, want elke leidinggevende heeft andere verantwoordelijkheden. Onze expertise zetten we in om bestuurders, medisch specialisten en managers goed
geïnformeerd besluiten te laten nemen. Ziekenhuizen ondersteunen wij met onze oplossingen om eenduidige informatie te verkrijgen.

Ontdek de HOTflo Suite

De HOTflo Suite is een geïntegreerde oplossing bestaande uit 4 toolpacks en een geavanceerde kaartenbibliotheek om gepersonaliseerde dashboards te bouwen. De Suite omvat alle tools die benodigd zijn om capaciteitsmanagement in ziekenhuizen mogelijk te maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Vroeg in het jaar een betrouwbare prognose

Veel ziekenhuizen hebben inmiddels een eerste prognose van de schadelast 2018. Gelukkig maar, want het is waardevol om zo vroeg mogelijk in het jaar grip te krijgen op uw productie. Dan bent u nog in staat om in gesprek te gaan met uw verzekeraar of de interne productieplannen bij te stellen. Echter, het gevaar van een vroege prognose is de hoge mate van onzekerheid die dit met zich mee brengt.

Lees verder

St. Antonius Ziekenhuis en Performation HOTflo gaan meerjarig partnership aan

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein en Performation HOTflo gaan een meerjarig partnership aan rond de financiële besturing van het ziekenhuis. Performation HOTflo wordt hiermee een belangrijke leverancier van het St. Antonius Ziekenhuis.

Lees verder

Performation en HOTflo worden Performation HOTflo!

Performation en HOTflo worden Performation HOTflo! Performation levert consulting en software om ziekenhuizen financieel gezond te houden. HOTflo is marktleider in de zorg op het gebied van capaciteitsmanagement. Beide bedrijven zagen meerwaarde in de samenwerking, waardoor fuseren een logische volgende stap was. Vorige week zijn de bedrijven officieel gefuseerd.

Lees verder

We streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg

Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het goed geïnformeerd nemen van besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA.

We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijke besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

Performation HOTflo Managementinformatie

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie. Er is een grote samenhang tussen patiëntenstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Binnen ziekenhuizen is er bovendien meestal sprake van duaal management: naast de ziekenhuisdirectie is er het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat medeverantwoordelijk is voor de gang van zaken in het ziekenhuis. Eenduidige, betrouwbare informatie is een voorwaarde voor het goed geïnformeerd nemen van besluiten op elk niveau in uw organisatie. Het totaalpakket Performation HOTflo Managementinformatie stelt u in staat om eenvoudig, snel en op transparante wijze de benodigde managementinformatie te realiseren. Het goed geïnformeerd nemen van besluiten kan niet zonder transparantie!