Het Performation event 2017 zit erop! Met meer dan 330 bestuurders, managers, financials en specialisten was het een drukbezochte en interessante dag. Bedankt voor uw deelname!

Een terugblik op het event vindt u op deze pagina.
Het programma van 19 januari 2017 vindt u hieronder.

Inspirational Breakfast briefing: Max Reckers

08.00 - 08.30 uur

Stap eerder in de auto, vermijd files en ontbijt met ons mee!

Hoe maak je slim gebruik van data om persoonlijke én teamprestaties te verbeteren? De zorg kan leren van topsport. Max Reckers heeft meer dan tien jaar ervaring in het optimaliseren van teamprestaties door middel van data-analyses. Hij is de Performance Analist in het team van Louis van Gaal, onder andere bij FC Bayern München, het Nederlands elftal en Manchester United. Met behulp van trackingsystemen legt hij alle activiteit op het voetbalveld vast. Wat kunnen zorginstellingen daarvan leren?
09.00 - 13.00 uur
Plenair programma

Kaiser Permanente: de zorg van de toekomst?

Kaiser Permanente is een Californische organisatie die al decennialang haar eigen, unieke pad gevolgd heeft in het organiseren van gezondheid(szorg). Kaiser Permanente heeft de 'triple aim' als haar missie:

1 - Improving the patient experience of care;
2 - Improving the health of populations;
3 - Reducing the per capita cost of health care.

Mary Wilson zal ons tijdens het event deelgenoot maken van de Kaiser Permanente visie en het succes.

Dr. Mary L. Wilson
Executive Medical Director and
President - The Southeast Permanente Medical Group

Draagvlak voor een nieuwe strategie is mooi, maar wie gaat er nu mee aan de slag?

Han van Wijk vertelt hoe hij het strategieproces in 2016 heeft aangestuurd. Hoe hebben zoveel mogelijk stakeholders meegepraat? Is er draagvlak voor consequenties van strategische keuzes? In het bijzonder heeft Albert Schweitzer Ziekenhuis ook een portfolioanalyse gemaakt. Hoe worden keuzes gemaakt in de profilering van behandelingen? Wat zijn de speerpunten en wat doen we niet (meer)? Het topklinische ziekenhuis heeft verschillende locaties en kiest ervoor om de zorg slim te verdelen over deze locaties: complexe zorg, specialistische centra en focusklinieken. ASZ kiest er bijvoorbeeld voor om zoveel mogelijk electieve zorg te concentreren op een locatie met efficiënte zorgstraten. Hoe is hierbij het samenspel van medisch leiderschap en management/bestuur?

Han van Wijk
Directeur Financiën en Verkoop - Albert Schweitzer Ziekenhuis

Zinnige nacontrole voor vrouwen behandeld voor borstkanker

De kans op locoregionaal recidief na borstkanker is niet voor elke vrouw gelijk. Een onderzoek onder leiding van Sabine Siesling heeft de huidige nazorgpraktijk bij borstkankerpatiënten inzichtelijk gemaakt, onder andere op basis van analyse op gecombineerde NKR- en Performation-databestanden. Met de resultaten kan nacontrole meer op maat aan de patiënt worden aangeboden: ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’.

Sabine Siesling
Klinisch epidemioloog, senior onderzoeker - IKNL

Onthulling NKR Online

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van alle gevallen van kanker, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Met de gegevens wordt onder meer epidemiologisch onderzoek gedaan en kunnen professionals de uitkomsten van hun zorg vergelijken en verbeteren. Met het steeds meer verzamelen van gegevens over het beloop van de ziekte is de NKR een continu patiëntvolgsysteem, uniek in Europa. IKNL heeft, met hulp van Performation, het afgelopen jaar grote vooruitgang geboekt in het toegankelijk maken van deze informatie. Daarmee is een gefundeerde discussie over de kwaliteit van oncologische zorg mogelijk.

Valery Lemmens
Manager Onderzoek - IKNL

Besturen en belonen: win-win!

Tijdens deze sessie gaan we in discussie over het duurzaam in lijn brengen van het beloningsmodel voor medisch specialisten en het besturingsmodel van het ziekenhuis. Na een introductie van het thema gaan we met een aantal MSB bestuurders de discussie aan: welke afwegingen spelen er binnen hun MSB? Welke problemen zijn er binnen dit vraagstuk en hoe los je die op? Hoe kom je samen tot een shared interest model?

Janko de Jonge
Partner – VvAA en neuroloog - Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Martijn Buitenhuis
Adviseur - Partner Buitenhuis Advies

Waarde van zorg voor de heelkundige praktijk

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en X-IS zijn dit jaar gestart met het project Waarde van zorg. Doel van het project is om, op basis van de Value Based Healthcare theorie van Michael Porter, een stuurinstrument te ontwikkelen om meer inzicht te geven in de waarde van de geleverde heelkundige zorg in ziekenhuizen. Bestuurders, managers en medisch specialisten van tien STZ-ziekenhuizen nemen deel aan het project. Robbert Meerwaldt deelt de eerste ervaringen, leermomenten en geeft zijn toekomstvisie op Waarde van zorg.

Robbert Meerwaldt
Bestuurslid - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en chirurg – Medisch Spectrum Twente

Van Dromen naar Doen!

Na de inspirerende presentatie van Geert van den Enden tijdens het event 2016, presenteert Bernhoven in januari een aantal resultaten van een jaar 'van Dromen naar Doen!'

Geert van den Enden
Financieel directeur - Bernhoven
Wink de Boer
Medisch directeur beschouwend – Bernhoven14.00 - 14.45 uur
Keuzesessies - Ronde 1

Workshop NKR Online

Van elke patiënt met kanker verzamelt IKNL basisgegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). NKR Online is een instrument waarmee professionals in detail hun eigen uitkomsten, vastgelegd in de NKR, kunnen vergelijken met andere professionals en hun eigen ontwikkeling in resultaten over de jaren kunnen volgen. Tientallen ratio’s die vroeger pas na lange tijd beschikbaar kwamen, zijn nu real time voorhanden. In deze workshop krijgt u een rondleiding door deze informatieschatkamer en kunt u met de onderzoekers in gesprek.

Bij deze keuzesessie is er ruimte voor 25 deelnemers per sessie. We willen de spreiding binnen de verschillende zorginstellingen en deelnemers zo breed mogelijk houden, daarom maken wij een selectie, inschrijving is daarom voorlopig. Deze sessie wordt twee keer gegeven.

Ronald Spanjers
Raad van Bestuur - IKNL
Valery Lemmens
Manager Onderzoek - IKNL

Van Zelfonderzoek naar Horizontaal Toezicht

Het zelfonderzoek is een grof middel tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen om aan te tonen dat er correct geregistreerd wordt en er dus juiste facturatie plaatsvindt. Dit zelfonderzoek kost ziekenhuizen enorm veel tijd. Daarbij zijn medewerkers vaak 80% van de tijd om het zelfonderzoek uit te voeren, kwijt aan slechts 20% van de regels uit dit zelfonderzoek. Hoe kunnen we horizontaal toezicht inzetten om vernieuwd vertrouwen te creëren tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen? En hoe maakt Ziekenhuisgroep Twente zich hier klaar voor?

Piet van Blanken
Manager Administratieve Organisatie en Interne Controle - Ziekenhuisgroep Twente
Peter-Paul van der Wurff
Productmanager – Performation

De toekomst van business intelligence voor de zorg

Ook in ziekenhuizen wordt steeds meer data verzameld en opgeslagen. De uitdaging om van deze data waardevolle informatie te maken is groot. Nieuwe technieken, zoals het gebruik maken van de cloud, bieden steeds meer mogelijkheden om data nóg slimmer te gebruiken. Rekenkracht en opslagmethodes kunnen gedeeld worden waardoor nieuwe inzichten en rapportages mogelijk zijn. Roy Staal, hoofd Business Intelligence van Performation, neemt u tijdens deze sessie mee in de bijna grenzeloze mogelijkheden van data. Aan de hand van inspirerende voorbeelden probeert hij een antwoord te vinden op de vraag hoe techniek nog meer kan bijdragen aan waardevolle zorg én op de vraag of dat eigenlijk wel wenselijk is.

Roy Staal
Hoofd Business Intelligence - Performation

Porter’s formule: hoeveel value meten we al in Nederland?

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van value-based health care (VBHC) en inmiddels lopen er veel initiatieven op dit gebied. X-IS werkt aan het kwantificeren van deze value (waarde) en brengt dit inmiddels voor een flink deel van de ziekenhuiszorg in kaart. Tijdens deze sessie laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien waar je allemaal kan starten met het meten van value en neemt Dennis van Veghel ons mee in de zoektocht naar het berekenen van patient-value in de hartzorg door kostenanalyses toe te voegen aan de voor patiënten relevante uitkomsten.

Dennis van Veghel
Directeur - Stichting Meetbaar Beter
Wouter van Dijk
Adviseur - X-IS

Toekomstbestendig sturen:
hoe kantel ik mijn organisatie?

In deze interactieve sessie deelt Anette Eggert-Wallerbos de ervaring van ZGT: innovatief begroten en sturen, gebaseerd op productie. Hoe beleg je eigenaarschap en verantwoordelijkheid decentraal, om zo een toekomstbestendig en financieel gezond ziekenhuis te worden?

Anette Eggert-Wallerbos
Manager F&I - Ziekenhuisgroep Twente

De Nederlandse gezondheidszorg in 2030

Tijdens deze sessie gaan Gérard Klop (Vintura) en Bart de Groot (Performation) de discussie met u aan: wat is het toekomstbeeld van de zorg? Welke factoren beïnvloeden dit beeld? Hoe ga je als zorginstelling om met huidige en toekomstige trends? Wie wint het ‘spel van de marktwerking’? Wat is het groeipad binnen het gedachtegoed van Value Based Health Care?

Gérard Klop
Partner – Vintura
Bart de Groot
Managing Director – Performation

15.15 - 16.00 uur
Keuzesessies - Ronde 2

ZorgkaartNederland: patiënten aan het woord

De Patiëntenfederatie Nederland is initiatiefnemer van Zorgkaart Nederland, een platform waar mensen hun ervaringen met de zorg kunnen delen. De waarderingen laten zien hoe mensen zorg ervaren. Zorgaanbieders kunnen zien wat volgens patiënten goed gaat en wat er beter kan. Tijdens deze sessie vertelt een vertegenwoordiger van Zorgkaart Nederland over het concept, over de best practices en over de ambities voor de komende jaren. Hoe kunt u Zorgkaart inzetten voor waardevolle zorg?

Loes Bierma
Productmanager ZorgkaartNederland

Honorarium verdelen: samen beter

In vervolg op de plenaire sessie in de ochtend, gaan we verder in op het creëren van gelijkgerichtheid tussen het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Hoe ziet een dergelijk ‘shared interest’ model eruit? En wat is vervolgens een passend honorarium verdeelmodel? Kunnen ziekenhuizen en MSB’s deze stap in één keer maken of is er een transitieaanpak vereist? Wat zijn de ervaringen in de praktijk tot dusver? Tijdens deze sessie wordt aan de hand van een praktijkcasus, uitleg en discussie inzicht gegeven in het ‘nieuwe verdelen’.

Janko de Jonge
Partner – VvAA en neuroloog - Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Martijn Buitenhuis
Adviseur - Partner Buitenhuis Advies
Cok de Groot
CIO - Performation

Productieplanning en monitoring versus externe afspraken

Hoe krijg ik grip op mijn productieveranderingen? Hoe houd ik dit in lijn met de externe verzekeraarafspraken? En praat dit met mijn begroting? Welke strategische keuzes kunnen we maken? Hoe kan ik mijn medisch specialisten hiervoor motiveren? Vragen die voor veel ziekenhuizen herkenbaar zijn op de weg naar bedrijfsmatige sturing. De uitdaging is echter groot om deze vragen onder controle te krijgen. Wij geven u graag een inzage in de informatievoorziening die hieraan ten grondslag ligt.

Jonathan van den Broek
Consultant – Performation
Billie Cuppen
Consultant – Performation

Verbeterprogramma’s: de eerste stappen richting ketenzorg

Tijdens deze interactieve sessie bespreken we de belangrijkste succesfactoren en de grootste obstakels op weg naar ketenzorg. Waar zitten de grootste kostenposten? Waar in de keten vinden we eigenlijk dat chronische zorg thuishoort? Rosaline en Arnout bespreken een aantal praktijkvoorbeelden van VBHC en programma’s om de zorg te verbeteren. Vervolgens komen we gezamenlijk tot concrete handvaten om direct mee aan de slag te gaan in uw eigen organisatie.

Rosaline Nieuwmeyer
Consultant – Performation
Arnout van Stokkom
Consultant – Performation

Data gedreven zorg voor waarde: inzichten BCG en Performation

Tijdens deze sessie slaan BCG en Performation de handen ineen op zoek naar waardevolle zorg. Welke inzichten uit de rijke databases van Performation helpen ons het zorgsysteem te verbeteren? Complicaties – wat kost de behandeling van verschillende CCS’en voor patiënten met/zonder complicaties? Zien we grote verschillen tussen ziekenhuizen in aantallen complicaties? Hoe kunnen we deze inzichten gebruiken om de zorg te verbeteren?

Pieter de Bey
Principal - Boston Consulting Group
Jaap Schreurs
Consultant - Boston Consulting Group
Holger Wagenaar
COO - Performation

Kostprijzen: mij ’n zorg

De NZa gebruikt kostprijzen van instellingen om landelijke tarieven te bepalen voor uw zorg. Uw zorg: passen deze tarieven wel bij de zorg die u levert? Kunt u uw patiënt uitleggen welk tarief uw instelling in rekening brengt? Wordt u intern afgerekend op deze tarieven? Onze zorg: zijn de kostprijzen die wij krijgen wel juist? Herkent u de kostprijzen die uw instelling aanlevert? Als wij betere kostprijzen ontvangen, worden de tarieven ook beter uitlegbaar. In deze sessie laten we zien hoe artsen en managers invloed kunnen uitoefenen op de kostprijzen van hun instelling en daarmee op de landelijke tarieven. Daarnaast gaan wij onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis met u in discussie over de toekomst van de wijze waarop tarieven berekend worden. Moeten (en kunnen) we bijvoorbeeld bij het berekenen van tarieven rekening houden met de kwaliteit van zorg?

Michaël Hochheimer
Beleidsmedewerker – Nza
Richard Heijink
Beleidsmedewerker – Nza

Uitkomstbekostiging: de route naar 2020

Het Catharina ziekenhuis was een van de eerste ziekenhuizen dat een contract heeft afgesloten waarin wordt betaald voor betere zorg. Inmiddels lopen er meerdere, kleinschalige initiatieven om te betalen voor kwaliteit. Minister Schippers heeft al eerder aangegeven dat ze uitkomstbekostiging uiterlijk in 2020 wil introduceren. Verschillende zorgverzekeraars werken daar hard aan. Wat betekent dit voor u als ziekenhuis? Hoever zijn we nog af van uitkomstbekostiging, zijn er al voorbeelden en wat zijn de voor- en nadelen? In deze sessie delen we de verschillende visies vanuit de zorgverzekeraar, ziekenhuis en X-IS.

Lieke Boonen
Programma Waarde – CZ
Joost Zuidema
Manager Zorgverkoop - St. Antonius ziekenhuis
Jan van der Eijk
Adviseur - X-IS