Hoe maak ik
goede afspraken
met verzekeraars?

Als financial in de zorg bent u de spil van de organisatie. Het is een voortdurende uitdaging om alle in- en externe klanten te voorzien van eenduidige managementinformatie. Het merendeel van uw inspanning zit in het verkrijgen van de data en informatie, in plaats van dat doen waar uw toegevoegde waarde ligt: informatie naar de organisatie brengen en ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen. Performation faciliteert u daarom bij het verzamelen en configureren van de data uit uw bronsystemen. Vervolgens maken we – in co-creatie met u – eenduidige, betrouwbare informatie van de data, zodat alle stakeholders in staat zijn goed geïnformeerd beslissingen te nemen.

Kom naar de Prognose-gebruikersmiddag

Heeft uw ziekenhuis vroeg in het jaar een betrouwbare schadelastprognose en beschikt u wel over de juiste data om vroegtijdig grip te krijgen op uw productie? De software-oplossing Prognose van Performation HOTflo helpt om inzicht te geven in de financiële risico’s van uw ziekenhuis. Op woensdag 31 oktober 2018 organiseert Performation HOTflo een Prognose-gebruikersmiddag waarin u ontdekt wat de toegevoegde waarde van Prognose is voor uw ziekenhuis.

Lees verder

Datagedreven sturen in de zorg: Het onderschatte effect van een goed ontworpen dashboard

Stelt u zich voor: de afgelopen periode heeft u met uw managementteam veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van (sturings)rapportages en dashboards en de daarbij behorende Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's). Een indrukwekkende hoeveelheid informatie is nu beschikbaar gemaakt voor het management en de specialisten van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld om zo goed mogelijk te sturen op de inzet van een juiste verpleegkundigeformatie.

Lees verder

Hoe komt mijn ziekenhuis tot een juiste begroting?

Uw ziekenhuis bevindt zich weer in een belangrijke fase van het jaar. De onderhandelingen met zorgverzekeraars zijn gestart en het begrotingsproces intern is in volle gang. Bij veel ziekenhuizen zien we dat het komen tot een goede, sluitende begroting lastig is. Heeft u ook moeite om de begroting rond te krijgen? Of wilt u dit jaar een begroting die in 2019 daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Performation HOTflo helpt u graag om deze vraagstukken gericht aan te pakken door slim gebruik te maken van de link tussen financiën en capaciteitsplanning.

Lees verder

Er gaan steeds minder mensen naar het ziekenhuis, maar de daling is het sterkst bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Een zorgelijke ontwikkeling?

Lees er meer over in de Trendanalyse productiviteit Nederlandse ziekenhuiszorg.