Lancering
Performation
Begroten

Of je nu productie gestuurd wilt begroten, begrotingsafspraken met uw RVE’s wilt kunnen maken en monitoren, de invloed van strategische portfoliokeuzes door wilt rekenen of een schaduwbegroting naast uw kostenbegroting wilt maken: goede, geïntegreerde tooling die je in staat stelt succesvol analyses te maken is hierbij onmisbaar.

Performation lanceert een belangrijke update van Performation Begroten. Met deze update geven we de integratie van onze producten ter ondersteuning van de planning en control cyclus verder vorm. Performation Begroten is geïntegreerd met Performation Kostprijzen, Benchmarken en Monitoren en combineert een productiegestuurde begroting met een traditionele kostenbegroting.

Performation Begroten gebruikt de in het Performation Kostprijsmodel gelegde relaties tussen productie en kosten. Deze relaties worden gebruikt om de impact van veranderingen in kosten, productie, efficiency en capaciteit door te rekenen.

Met Performation Begroten kunt uw gehele organisatiebegroting vormgeven, maar ook specifieke scenario’s en business cases voor onderdelen zoals afdelingen, specialismen en diagnosegroepen maken. Deze scenario’s en begrotingen resulteren in begrote volume, kosten, opbrengsten en marge op centraal en decentraal (specialisme, afdeling etc.) niveau.Heeft u een inlogaccount bij Performation, ga dan naar het forum in de portal voor een demonstratievideo.

Geen account, maar toch meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!


Goed geïnformeerd registreren

Module Zelfonderzoek 2016. Op dit moment is de uitvoering van het Zelfonderzoek 2016 in volle gang. Elf ziekenhuizen worden hierbij ondersteund door Performation. Op basis van de handreiking die door de NFU, NVZ en ZN is opgesteld, controleren we voor deze ziekenhuizen de gedeclareerde zorgproducten en berekenen geautomatiseerd de financiële impact. We maken hierbij gebruik van onze door Deloitte gecertificeerde grouper.

Lees verder

Portfolioanalyse en strategievorming: kiezen of delen

Menig ziekenhuis ziet zich voor de uitdaging gesteld de stijgende zorgkosten te beteugelen. Bezuinigen is een beproefd medicijn. Maar een dat hooguit voor de korte termijn werkt, meent Kris Peeters. Wie op zoek is naar een structurele, toekomstbestendige oplossing, gaat volgens de consultant van Performation aan de slag met portfolioanalyse. Een kwestie van kiezen of delen.

Lees verder

Radicaal anders denken om zorg beheersbaar en betaalbaar te houden

Om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken, moeten we onze zorgconsumptie en zorgproductie duurzaam beperken. Daarvoor is een geïntegreerd zorgmodel nodig dat ook preventie beloont. Laten we leren van het praktijkvoorbeeld van Kaiser Permanente.

Lees verder