Performation
breidt aanbod uit
met overname
Datinzo

Performation neemt het jonge BI-bedrijf Datinzo over. Cok de Groot, CIO van Performation over de overname: “Met Datinzo hebben we drie goede producten binnengehaald, maar ook drie creatieve professionals met jaren ervaring in de zorg. Dit is een waardevolle toevoeging voor ons productenpalet en het team. We kijken ernaar uit om dit de komende jaren tot een mooi succes te maken”. Datinzo is sinds twee jaar actief in de Nederlandse zorg.

Arjen van Oostrum werkte voorheen bij DBC-Onderhoud als ICT-expert. Dennis Diederix en Thomas Herngreen werkten samen bij een strategisch adviesbureau en Thomas daarnaast bij een groot topklinisch ziekenhuis.

Aanvullend productenaanbod

Met Datinzo hebben zij drie producten ontwikkeld die Performation zal inbedden in haar bestaande aanbod. Deze producten bieden drie, in de huidige tijd, onmisbare services:

  1. Opstellen van betrouwbare en competitieve prijslijsten met de Contracteringsmodule
  2. Identificeren, aanpakken en volgen van onnodige zorg en verspilling met de Zinnige zorg monitor
  3. In kaart brengen en bespreekbaar maken van omzetrisico’s met de nauwkeurige Forecast

De drie producten van Datinzo zijn complementair aan die van Performation. Daarmee verstevigt Performation haar positie als integrale aanbieder van BI voor de Nederlandse zorgmarkt.

De Contracteringsmodule van Datinzo helpt op een overzichtelijke en efficiënte manier prijslijsten op te stellen waarbij de kans op fouten wordt geminimaliseerd, het inzicht vergroot wordt en het Verkoopteam volledig in control is. Hij stelt je in staat om wijzigingen in de regelgeving eenvoudig door te voeren in de offertes, zoals een veranderde productstructuur en prijswijzigingen in het A-segment. De meest actuele Forecast is makkelijk toe te passen. Prijzen worden gebenchmarkt tegen onder meer oude verkoopprijzen, benchmark verkoopprijzen en voorcalculatorische kostprijzen.

De Forecast voorspelt de totale schadelast op een geavanceerde manier en vergelijkt deze met de contractafspraken. Zo stellen we het ziekenhuis in staat vroegtijdig in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Door een uitsplitsing in de drijvers van omzet wordt dit gesprek beter gevoerd. Komt de over- of onderschrijding door aantallen patiënten, mix of prijzen.

De Zinnige zorg monitor toont de financiële prestaties van het ziekenhuis aan de omzet- en de kostenkant. Het brengt daarmee veel verschillende bronnen op een overzichtelijke manier bij elkaar, zoals kostprijzen-, tarieven- en profielinformatie. De benchmarks aan de omzetkant stellen het ziekenhuis in staat om meerjarenafspraken over doelmatige (zinnige) zorg te monitoren en de prijsstelling in de offertes beter te onderbouwen. De benchmarks aan de kostenkant zijn zo intuïtief vormgegeven dat zij specialisten in staat stellen om zelfstandig door de resultaten te gaan en verspilling uit het zorgproces te halen, zonder verkeerde conclusies te trekken.

Krachtige combinatie van producten en ondersteuning

De nieuwe collega’s van Datinzo voegen een innovatieve manier van denken toe op het gebied van productontwikkeling en consulting. Dit uit zich in een intuïtieve presentatie van complexe informatie en probleemgedreven consultancy.v.l.n.r. Maarten van der Wilt (Manager Tech, Performation), Arjen van Oostrum, Thomas Herngreen en Dennis Diederix (partners bij Datinzo) en Cok de Groot (CIO, Performation) tijdens het ondertekenen van de overeenkomst.


Heeft u vragen? Neem contact op met


Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager
Thomas Herngreen
Consultant

Performation neemt Zorg-Inzicht over

Performation Healthcare Intelligence B.V. heeft Zorg-Inzicht overgenomen. De bedrijven hebben op 12 april 2017 overeenstemming bereikt.

Lees verder

VECOZO en Performation realiseren samen de OHW Grouper

VECOZO en Performation realiseren samen de Onderhandenwerk Grouper

Lees verder

Lancering Performation Begroten

Of je nu productie gestuurd wilt begroten, begrotingsafspraken met uw RVE’s wilt kunnen maken en monitoren, de invloed van strategische portfoliokeuzes door wilt rekenen of een schaduwbegroting naast uw kostenbegroting wilt maken: goede, geïntegreerde tooling die je in staat stelt succesvol analyses te maken is hierbij onmisbaar.

Lees verder